DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024

 •   27/07/2023 17:07:00
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0
Ban giám hiệu trường Tiểu học Kiến Hưng thông báo đến Quý phụ huynh danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc Mời tham gia cung cấp nước uống tinh khiết cho học sinh năm học 2023-2024

 •   17/07/2023 11:03:00
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Trường Tiểu học Kiến Hưng thông báo V/v Mời tham gia cung cấp nước uống tinh khiết cho học sinh năm học 2023-2024

Thông báo về việc Mời tham gia liên kết giảng dạy Chương trình giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh năm học 2023-2024

 •   17/07/2023 10:57:00
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Trường Tiểu học Kiến Hưng thông báo V/v Mời tham gia liên kết giảng dạy Chương trình giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh năm học 2023-2024

Thông báo về việc Mời tham gia liên kết giảng dạy Câu lạc bộ Aerobic, Cờ vua cho học sinh năm học 2023-2024

 •   17/07/2023 10:49:00
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Trường Tiểu học Kiến Hưng thông báo V/v Mời tham gia liên kết giảng dạy Câu lạc bộ Aerobic, Cờ vua cho học sinh năm học 2023-2024
Thông báo về việc Mời tham gia cung cấp suất ăn cho học sinh năm học 2023-2024

Thông báo về việc Mời tham gia cung cấp suất ăn cho học sinh năm học 2023-2024

 •   17/07/2023 10:45:00
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Trường Tiểu học Kiến Hưng Thông báo V/v Mời tham gia cung cấp suất ăn cho học sinh năm học 2023-2024
Kế hoạch thực hiện mô hình " Công dân số"

Kế hoạch thực hiện mô hình " Công dân số"

 •   30/06/2023 14:25:00
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/6/2023 Phòng GD&ĐT quận Hà Đông ban hành Kế hoạch số 34/KH-PGDĐT về thực hiện mô hình " Công dân số"

Thông báo về việc Mời tham gia liên kết giảng dạy Chương trình dạy làm quen và bổ trợ Tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2023-2024

 •   21/06/2023 10:37:00
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Trưởng Tiểu học Kiến Hưng Thông báo V/v Mời tham gia liên kết giảng dạy Chương trình dạy làm quen và bổ trợ Tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2023-2024

Thông báo về việc Mời tham gia liên kết giảng dạy Chương trình Tiếng Anh Toán cho học sinh năm học 2023-2024

 •   21/06/2023 10:34:00
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Trường Tiểu học Kiến Hưng Thông báo V/v Mời tham gia liên kết giảng dạy Chương trình Tiếng Anh Toán cho học sinh năm học 2023-2024
Logo Kiến Hưng

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024

 •   16/06/2023 10:09:00
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0
Trường Tiểu học Kiến Hưng thông báo Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 như sau:

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024

 •   10/06/2023 08:43:00
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Trường Tiểu học Kiến Hưng Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024.
Công văn V/v tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoa XV

Công văn V/v tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoa XV

 •   01/03/2023 14:39:00
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/2/2023 Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 495/SGDĐT-VP V/v tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoa XV

Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

 •   01/02/2023 14:14:00
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Trong bối cảnh đất nước hiện nay, khi chúng ta đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát phát triển ứng dụng về dân cư, định danh cá nhân và thực hiện điện tử đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”. Đây là một trong những dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay.

Công văn V/v tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử

 •   19/12/2022 10:31:00
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0
Phòng GD&ĐT quận Hà Đông ban hành Công văn số 1418/PGDĐT ngày 16/12/2022 V/v tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử
Công văn V/v thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025

Công văn V/v thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025

 •   17/10/2022 09:25:00
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/10/2022 Phòng GD&ĐT ban hành Công văn số 1096/PGDĐT V/v thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025
Logo Kiến Hưng

Kế hoạch Tổ chức Ngày hội tiếng Anh (English Festival) dành cho học sinh cấp Tiểu học và THCS quận Hà Đông năm học 2022-2023

 •   12/10/2022 08:06:00
 •   Đã xem: 1674
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/10/2022 Phòng GD&ĐT quận Hà Đông ban hành Kế hoạch số 1064/KH-PGDĐT v/v Tổ chức Ngày hội tiếng Anh (English Festival) dành cho học sinh cấp Tiểu học và THCS quận Hà Đông năm học 2022-2023.
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-learning năm học 2022-2023

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-learning năm học 2022-2023

 •   28/09/2022 10:05:00
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2022 Phòng GD&ĐT quận Hà Đông ban hành Kế hoạch số 929/PGDĐT về Tổ chức Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-learning năm học 2022-2023
1

Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐNN về Quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023

 •   16/09/2022 15:14:00
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 HĐNN Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐNN về Quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.
Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐNN về Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023

Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐNN về Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023

 •   16/09/2022 14:48:00
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 HĐNN Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐNN về Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây